بوش عقب طبق برلیانس

سفارش محصول

مارک:

 • محصولات مشابه

  لوله از اواپراتور به ورودی کمپرسور ( فشار ضعیف ) برلیانس 320

  لوله از اواپراتور به ورودی کمپرسور ( فشار ضعیف ) برلیانس 320

  750,000

  قطعه جوشکاری شده انتهای سرشاسی راست برلیانس سری 300

  قطعه جوشکاری شده انتهای سرشاسی راست برلیانس سری 300

  529,980

  میله قفل کن داخلی در عقب راست(با براکت اتصال) برلیانس

  میله قفل کن داخلی در عقب راست(با براکت اتصال) برلیانس

  61,000

  لوله مایع خروجی کندانسور به اواپراتور ( فشار قوی ) برلیانس سری 300

  لوله مایع خروجی کندانسور به اواپراتور ( فشار قوی ) برلیانس سری 300

  900,000

  لوله ورودی به فیلتر از پمپ بنزین (با بازگشت سوخت) برلیانس H320 / H330

  لوله ورودی به فیلتر از پمپ بنزین (با بازگشت سوخت) برلیانس H320 / H330

  64,000

  لوله رابط خنک کن روغن گیربکس برلیانس سری 300

  لوله رابط خنک کن روغن گیربکس برلیانس سری 300

  1,400,000

  مجموعه رادیاتور (بدون در و فن) برلیانس H220 / H230

  مجموعه رادیاتور (بدون در و فن) برلیانس H220 / H230

  1,680,000