صفحه نخست تماس با ما

اطلاعات تماس

شرکت صنعت خودرو کهربائی
مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد - ابتدای جاده شاندیز
دفتر فروش:
بازرگانی قطعات خودرو :
تعمیرگاه:
پذیرش تعمیرگاه:
فکس:
کد پستی:
9189141822
ایمیل:

مکان ما روی نقشه