مجموعه کالیپر ترمز عقب چپ برلیانس

سفارش محصول

قیمت: 2,700,000 تومان

محصولات مشابه

لوله از اواپراتور به ورودی کمپرسور ( فشار ضعیف ) برلیانس 320

لوله از اواپراتور به ورودی کمپرسور ( فشار ضعیف ) برلیانس 320

750,000

قطعه جوشکاری شده انتهای سرشاسی راست برلیانس سری 300

قطعه جوشکاری شده انتهای سرشاسی راست برلیانس سری 300

529,980

میله قفل کن داخلی در عقب راست(با براکت اتصال) برلیانس

میله قفل کن داخلی در عقب راست(با براکت اتصال) برلیانس

61,000

لوله مایع خروجی کندانسور به اواپراتور ( فشار قوی ) برلیانس سری 300

لوله مایع خروجی کندانسور به اواپراتور ( فشار قوی ) برلیانس سری 300

900,000

لوله ورودی به فیلتر از پمپ بنزین (با بازگشت سوخت) برلیانس H320 / H330

لوله ورودی به فیلتر از پمپ بنزین (با بازگشت سوخت) برلیانس H320 / H330

64,000

لوله رابط خنک کن روغن گیربکس برلیانس سری 300

لوله رابط خنک کن روغن گیربکس برلیانس سری 300

1,400,000

مجموعه رادیاتور (بدون در و فن) برلیانس H220 / H230

مجموعه رادیاتور (بدون در و فن) برلیانس H220 / H230

1,680,000