افتخارات و دستاوردهای سایپا کهربائی

در طی چند سال فعالیت نمایندگی سایپا کهربائی، این شرکت توانسته جایگاه بسیار خوبی در میان ارائه کنندگان خدمات سایپا به مشتریان کسب کند. در راستای ارائه خدمات توانسته افتخارات و دست آوردهایی را کسب کند نشان دهنده میزان تعهد و مسئولیت این مجموعه به مشتریان بوده است. از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:

ادامه مطلب »